Tin tức

Yêu cầu Google index bất kỳ URL nào ngay từ giao diện kết quả tìm kiếm

Trước đây, nếu bạn có một website hoặc một bài viết mới muốn được index ngay mà không đợi bot đến crawl thì bạn phải vào https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url (https://google.com/addurl) để mà thông báo cho Google. Giờ đây thì bạn có thêm một cách khác để thông báo cho Google index website, đó là …

Read More »