Sơn Trần

Mình là Sơn Trần, mình đã từng học ngành IT và bây giờ vẫn đang theo đuổi niềm đam mê đó. Blog này lập ra để chia sẻ cùng với mọi người những kinh nghiệm của mình về domain, hosting cũng như WordPress.

Yêu cầu Google index bất kỳ URL nào ngay từ giao diện kết quả tìm kiếm

Trước đây, nếu bạn có một website hoặc một bài viết mới muốn được index ngay mà không đợi bot đến crawl thì bạn phải vào https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url (https://google.com/addurl) để mà thông báo cho Google. Giờ đây thì bạn có thêm một cách khác để thông báo cho Google index website, đó là …

Read More »